Rozwój firmy Past Service Pack poprzez zakup maszyn niezbędnych do wdrożenia nowych innowacyjnych produktów

Projekt pn. Rozwój firmy Past Service Pack poprzez zakup maszyn niezbędnych do wdrożenia nowych innowacyjnych produktów jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent: Past Service Pack

Całkowita wartość projektu: 3 874 500 zł

Wartość dofinansowania: 999 810 zł

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów. Przedmiotem innowacji produktowej i procesowej jest wdrożenie nowych, własnych, innowacyjnych konstrukcji opakowań. Wdrożenie nowej technologii pozwoli na wprowadzenie do oferty PSP dwóch nowych produktów wraz z trzema ulepszeniami. Nowe konstrukcje wykorzystują  ulepszone i innowacyjne rozwiązania, polepszające właściwości użytkowe wyrobów, jak również zwiększające ich funkcjonalność. Zastosowane rozwiązania zostały opracowane przez firmę PSP w ramach prac badawczo- rozwojowych i nie są jeszcze poddane ochronie prawnej poprzez zgłoszenie patentowe. Projekt przewiduje również współpracę z jednostką badawczo- rozwojową w zakresie zakupu wyników prac badawczych, wdrożenia ich w przedsiębiorstwie oraz zakup praw do przedmiotu własności przemysłowej

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

2023 © Plastservicepack. Wszelkie prawa zastrzeżone
do góry ▲