Projekt dla branży spożywczej

dla rozwoju Mazowsza

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PLAST SERVICE PACK poprzez zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji opakowań do artykułów spożywczych oraz wdrożenie innowacyjnej technologii etykietowania opakowań” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Beneficjent: Past Service Pack

Całkowita wartość projektu: 7 729 437,98 zł

Wartość dofinansowania: 2 415 000 zł

Głównym celem projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej zmiany w procesie produkcji i w samym produkcie. Zmiany te zostały wprowadzone w wyniku zakupu manipulatorów IML, wtryskarek, form, chillera i taśmociągów. Inwestycja umożliwiła wprowadzenie nowej technologii dekorowania opakowań. Zakupione urządzenia są wykonane w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne, a technika dekorowania IML w kraju jak i na świecie jest jeszcze nowością. Dzięki niej etykiety będą trwalsze i odporniejsze na działanie czynników zewnętrznych. Technologia ta pozwoliła zmniejszyć wykorzystanie środków konserwujących, a tym samym podnieść jakość produktów.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt pn. "Wzrost konkurencyjności firmy PLAST SERVICE PACK poprzez zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji opakowań do artykułów spożywczych oraz wdrożenie innowacyjnej technologii etykietowania opakowań" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa

2023 © Plastservicepack. Wszelkie prawa zastrzeżone
do góry ▲