Projekt dla branży chemicznej

"Wzrost konkurencyjności firmy PLAST SERVICE PACK poprzez zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji puszek z tworzyw sztucznych dla branży chemicznej oraz wdrożenie innowacyjnej technologii etykietowania opakowań"

Firma Plast Service Pack należy do największych w Polsce producentów opakowań z tworzyw sztucznych. Specjalizujemy się w produkcji opakowań (pojemników i wiader) wykonywanych z tworzyw sztucznych o pojemnościach od 0,2 litra do 35 litrów. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farbiarskim i chemii budowlanej oraz w przemyśle spożywczym (przetwórstwo ryb, mleka, owoców).

Firma Plast Service Pack działa na rynku już od 18 lat i z powodzeniem realizuje kolejne stawiane sobie wyzwania, dzięki czemu jest podmiotem wciąż rozwijającym się i znakomicie dostosowującym się do zmieniających się warunków rynkowych. Warunki rynkowe, charakterystyka oferowanych produktów oraz w ostatnich latach – wzrastająca podaż produktów oferowanych przez PSP powoduje konieczność stałego dokonywania inwestycji i rozwijania wachlarza produktów.

Wciąż zmieniające się wymagania naszych klientów zmuszają nas do wprowadzenia nowej oferty sprzedaży opakowań dla branży chemicznej a co za tym idzie do dokonywania nakładów inwestycyjnych. W wyniku realizacji niniejszego projektu oferta naszej firmy zostanie poszerzona o produkty, na które nasi obecni klienci stale zgłaszają zapotrzebowanie oraz na które płynie zapotrzebowanie również bezpośrednio z rynku czyli od potencjalnych przyszłych odbiorców. Będziemy mogli więc zaoferować naszym klientom opakowania nie tylko dostosowane do ich potrzeb ale także, dzięki zastosowaniu nowych technologii wytwarzania, zaopatrzymy naszych odbiorców w opakowania bardziej przyjazne dla środowiska.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej zmiany w procesie produkcji i jednocześnie w samym produkcie. Projekt nasz przewiduje zakup urządzeń służących bezpośrednio do wytwarzania opakowań jak również dodatkowej infrastruktury służącej unowocześnieniu i usprawnieniu całości procesu produkcyjnego. Dodatkowym celem projektu będzie także pozytywne oddziaływanie na ochronę środowiska poprzez ograniczenie procesów drukarskich, które maja niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz poprzez ograniczenie występowania odpadów z papierowych i foliowych etykiet, które zanieczyszczają środowisko.

Nowe opakowania w odróżnieniu od dotychczasowych i od konkurencji cechować będzie system dekorowania metodą IML, co w efekcie podniesie jakość produktów a co za tym idzie konkurencyjność naszych wyrobów. Dzięki zastosowaniu technologii IML zamieszczane etykiety będą trwalsze i odporniejsze na działanie czynników zewnętrznych. Zastosowanie technologii będącej przedmiotem naszego projektu oznacza wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci specjalnych opakowań dla przemysłu chemicznego o nowym standardzie jakości.

Całkowita wartość projektu : 3 747 840 zł
Kwota dofinansowania : 1 536 000 zł


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PLAST SERVICE PACK poprzez zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji puszek z tworzyw sztucznych dla branży chemicznej oraz wdrożenie innowacyjnej technologii etykietowania opakowań” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa

2023 © Plastservicepack. Wszelkie prawa zastrzeżone
do góry ▲