Dokumenty

Nasza firma posiada aktualne prawa ochrony na kilkadziesiąt wzorów przemysłowych. Dysponujemy kilkunastoma patentami oraz otrzymaliśmy międzynarodowe świadectwo ochronne na znak towarowy Plast Service Pack.

Wyroby przez nas produkowane  spełniają wymagania ochrony środowiska dotyczące opakowań z tworzyw sztucznych, a zawarte w Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63/2001 poz. 638 ze zm.).
Nasze produkty zostały przebadane w Zakładzie Ekologii Opakowań w Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym w Warszawie i na podstawie tych badań wystawiamy Deklarację Zgodności. Posiadamy pozwolenia na odzysk odpadów z tworzyw sztucznych zarówno własnych produkcyjnych, jak i odbieranych z rynku oraz z zakupu. Stosujemy uchwyty plastikowe, wykonane z tego samego surowca co opakowanie, aby ułatwić  recykling całego wyrobu.
Opracowujemy, wdrażamy i doskonalimy system ISO 9000, ISO 14001 oraz HACCP.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Opakowań, ściśle współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO), co daje możliwość ciągłego wzbogacania naszej wiedzy oraz śledzenia i podążania za aktualnymi trendami w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji opakowań. Należymy również do grona firm zrzeszonych w Business Centre Club.

2024 © Plastservicepack. Wszelkie prawa zastrzeżone
do góry ▲