Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Wzrost konkurencyjności firmy Plast Service Pack
poprzez zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji opakowań oraz

wdrożenie innowacyjnej technologii etykietowania opakowań